• 16 Koopwoningen met tuin/balkon/dakterras
  • 1 Commerciële ruimte
  • Gezamenlijke Binnentuin met privé terrassen
  • Parkeerplaats in stallingsgarage

22

  • 68 woningenmet tuin/balkon/dakterras
  • 1 Commerciële ruimte over 2 lagen
  • 3 Atelierwoningen
  • Binnentuin met privé terrassen
  • Parkeerplaats in stallingsgarage

24

Duurzaamheid

Duurzaam en gasloos

Alle woningen en bedrijfsruimten in Gonnet worden uiteraard aardgas loos gerealiseerd.Een belangrijk uitgangspunt is de keuze voor een duurzaam systeem dat gebruik maakt van Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO).De warmteafgifte voor de verwarming vindt plaats via laagtemperatuur (vloer) verwarming, waarbij in tegenstelling tot traditionele hoog temperatuur verwarming, minder energie nodig is om te verwarmen.Daarnaast is een ander voordeel van dit systeem dat het ook kan koelen.

Met oog voor milieu en gezondheid

In het ontwerp van de gebouwen zijn groene daken en waterbuffers meegenomen om: hittestress, wateroverlast en droogte in de basis op te kunnen lossen. Zo wordt het regenwater zoveel mogelijk opgevangen in de plantenvakken met daaronder een retentie-krat dat het water vasthoudt en weer kan afstaan aan de beplanting indien nodig. Ook de sedum daken houden water vast en zorgen voor vertraagde hemelwaterafvoer.

Cookie monster verklaring

Wij serveren verschillende soorten cookies om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Mocht u ze niet allemaal lusten dan kunt u dat aangeven bij instellingen.

Privacy policy | Sluit
Instellingen

Cookie monster verklaring

Bewerk uw cookie voorkeuren hieronder indien gewenst.

Wij én u zijn gebaat bij een website die goed werkt en aansluit op uw behoeften. Daarom verzamelen we bezoekersstatistieken. Dat helpt ons inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Zo proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we vinden het wel zo netjes om u er over te informeren.

Bekijk details.

Op onze site maken we gebruik van cookies waarmee we u, eventueel, in een later stadium gericht kunnen benaderen met interessante aanbiedingen voor onderwerpen waarin u interesse hebt getoond. Het grote nadeel van veel reclame is dat die ongericht is, met andere woorden, als u katten hebt kan u reclame te zien krijgen voor een merk hondenvoer. Op het internet is het juist mogelijk om gericht te communiceren met de doelgroep en elk zichzelf respecterende adverteerder weet dat hij zijn doelgroep niet moet irriteren. Dat gaan wij dan ook zeker niet doen.

Bekijk details.
Vergeet van welke cookies ik houd. Gewist!