Duurzaamheid

Duurzaam en gasloos

Alle woningen en bedrijfsruimten in Gonnet worden uiteraard aardgas loos gerealiseerd. Een belangrijk uitgangspunt is de keuze voor een duurzaam systeem dat gebruik maakt van Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO). De warmteafgifte voor de verwarming vindt plaats via laagtemperatuur (vloer)verwarming, waarbij in tegenstelling tot traditionele hoog temperatuur verwarming, minder energie nodig is om te verwarmen. Daarnaast is een ander voordeel van dit systeem dat het ook kan koelen.  

Met oog voor milieu en gezondheid

In het ontwerp van de gebouwen zijn groene daken en waterbuffers meegenomen om: hittestress, wateroverlast en droogte in de basis op te kunnen lossen.

Zo wordt het regenwater zoveel mogelijk opgevangen in de plantenvakken met daaronder een retentie-krat dat het water vasthoudt en weer kan afstaan aan de beplanting indien nodig. Ook de sedum daken houden water vast en zorgen voor vertraagde hemelwaterafvoer.